Je diploma is gelijk aan het vak waar je het slechts in bent!

creawijz talentenpaspoortAfgelopen week las ik in ‘De ondernemer’ dit artikel van Rob Neutelings, voorzitter raad van bestuur Curio. Hij vertelt over zijn wens om diploma’s af te schaffen en daarvoor in de plaats een talentenpaspoort in het leven te roepen. Een van de redenen waarom? “Omdat je diploma altijd gelijk is aan het vak waar je het slechtst in bent.” aldus Neutelings.

In het voortgezet- en hogeronderwijs kun je tegenwoordig steeds vaker kiezen voor een jaar waarin je niveau (bv mavo, havo of vwo) nog niet vast staat. In zo’n jaar doe je de vakken op het niveau dat je aankunt, maar stel je bent een kei in wiskunde, maar slecht in Nederlands dan ga je automatisch naar het niveau van Nederlands. Treurig, want je wiskundetalent gaat verloren. Daarnaast zou je ook nog eens gedemotiveerd kunnen raken omdat je vakken onder je niveau doet en in het geheel genomen onvoldoende uitdaging krijgt.


Neutelings stelt voor om de diploma’s af te schaffen. Iets waar ik het volledig mee eens ben. We zijn dan gelijk af van de termen ‘hoog- en laag-opgeleid’. Alsof je niet goed genoeg bent als je de stempel ‘laag opgeleid’ hebt! Er zijn naar mijn idee namelijk betere benamingen voor het eigen maken van kennis; theoretisch- en praktisch leren en laten we dat dan in een talentenpaspoort vastleggen om het vooral positief te houden!