Over mij

Creawijz, Patricia van der Nat

De afgelopen jaren heb ik vele gesprekken gevoerd met mensen die bijdragen in de ontwikkeling van kinderen. Het viel mij op dat er in het hele ontwikkelproces van kinderen weinig tijd en ruimte is om de creativiteit te stimuleren. Wetenschappers hebben aangetoond dat de creativiteit van kinderen sterk achteruit is gegaan. Ik ben ervan overtuigt dat we hier wat aan moeten doen omdat creativiteit voor de toekomst van groot belang is.

Als kind was ik op de basisschool gezegend met handvaardigheid, tekenen en muzieklessen. Werken aan opdrachten waarbij voldoende ruimte was om zelf te onderzoeken en te ontdekken. Op mijn schoolrapporten stond standaard: ‘Patricia is een goede leerling, maar ze mag wat minderen fantaseren’. Toch liet ik mij hierdoor niet beïnvloeden. Dat zorgde ervoor dat de out-of-the-box denker die ik toen al was steeds meer tot haar recht kwam. Problemen zie ik als een uitdaging. Ik hou ervan om samen met kinderen diezelfde uitdagingen aan te gaan om – als nodig met mijn hulp – ideeën om te zetten in ware creaties.

Restmateriaal heeft mijn voorkeur. Denk aan afval hout, doppen, restjes wol, restjes stof, oude binnenbanden van een fiets, kettingwielen, oude verbindingsmaterialen, lege flessen, kurken.
Op deze manier draag ik ook nog een beetje bij aan het milieu!